[[wlan]]
 

====== WLAN ====== Wlan på ping bruker wpa, for å koble deg til med linux trenger du wpa_supplicant: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/ Deretter trenger du en konfig-fil for å koble deg til, opprett f.eks /etc/wpa_ping.conf og putt inn: <code> ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=0 eapol_version=1 ap_scan=1 fast_reauth=1 network={ ssid="<ping sin ssid>" proto=WPA key_mgmt=WPA-PSK psk="<ping's wpa nøkkel>" priority=5 } </code> ssid + psk finner du på et ark i skrutrekkerskuffen på PING Start wpa_supplicant med (legg til -B for å kjøre wpa_supplicant i bakgrunnen): <code> wpa_supplicant -Dwext -i<ditt nettverkskort> -c/etc/wpa_ping.conf </code> Om alt er ok, får du ut noe liknende dette i konsoll: <code> Trying to associate with 00:0f:cb:9f:35:a2 (SSID='<ssid>' freq=0 MHz) CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out. Trying to associate with 00:0f:cb:9f:35:a2 (SSID='<ssid>' freq=0 MHz) Associated with 00:0f:cb:9f:35:a2 WPA: Key negotiation completed with 00:0f:cb:9f:35:a2 [PTK=TKIP GTK=TKIP] CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:0f:cb:9f:35:a2 completed (auth) </code> Kjør ditt dhcp-klient program, og du er på nett.

 
wlan.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax