[[ugle]]
 

Ugle er det nye diskarrayet til PING. Hardwaren er en HP Surestore SC10, og er fylt med 10 73.4GB-disker, og er koblet til mccarthy. mccarthy har interne diskhyller i tillegg, og sda/sdb fra denne hylla er RAID-1-devicen md0. /dev/md0 holder rotpartisjonen til mccarthy. Ettersom ugle er koblet til mccarthy i JBOD-modus, er enkeltdiskene fra ugle derfor direkte tilgjengelig som /dev/sdc-/dev/sdl. Videre bruker vi software-RAID til å speile to og to disker. sdc/sdd, sde/sdf, sdg/sdh, sdi/sdj deltar i RAID-1-devicene /dev/md1-md4. sdk og sdl er spares, og mdadm kan flytte disse rundt på md1-md4 etter behov. md1-md4 har til sammen omtrent 250 GB plass, og vi bruker videre LVM for å kombinere og dele opp dette. LVM-oppsettet er som følger: /dev/md1-md4 er fysiske volumer i volumgruppen ugle. Volumgruppen ugle har for tiden 2 logiske volumer allokert: * /ping/ugle/home0 er på 150 GB og er den nye hjemmedisken til PING. * /ping/ugle/mailman0 er på 6 GB og er midlertidig mailman-disk brukt av rossum. En av fordelene med LVM er at dersom et logisk volum skulle gå fullt, kan vi utvide det uten å miste data eller å repartisjonere. Vi kan dessuten koble på ekstra fysiske volumer(disker) dersom volumgruppa skulle bli full. Oppskriften på http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/extendlv.html er testet på vår konfigurasjon og virker. http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/ er ellers en god introduksjon til LVM.

 
ugle.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax