[[trac]]
 

====== Oppsett av Trac-grensesnitt til [[Subversion]]-repositories ====== **Alt beskrevet i dette dokumentet bør utføres på maskinen med CNAME trac.ping.uio.no** Lage en kobling mellom et prosjekt-navn og en : ''$ ping-prosjekt bind <prosjektnavn> <katalog>'' Dersom prosjektet er privat skal prosjektet ha navn brukernavn-<prosjektnavn>, eks. chlunde-inf1000, ettersom navnerommet er delt mellom alle på ping. Kommandoen vil feile om man ikke er eier av angitt katalog, eller prosjektet allerede er satt opp. ''$ ping-prosjekt fixperm <katalog>'' Setter opp korrekte rettigheter på <katalog>. Katalogen kan være enten et subversion-repository eller et trac-prosjekt. Eks.: ''chlunde@mccarthy:~$ mkdir subversion chlunde@mccarthy:~$ svnadmin create subversion/flyvestol chlunde@mccarthy:~$ trac-admin subversion/flyvestol/trac initenv ... Project Name [My Project]> Flyvestol ... Path to repository [/var/svn/test]> /home/chlunde/subversion/flyvestol ... Templates [...]> <ENTER> ... $ ping-prosjekt bind flyvestol ~/subversion/flyvestol/trac $ ping-prosjekt fixperm ~/subversion/flyvestol/trac $ ping-prosjekt fixperm ~/subversion/flyvestol $ ping-prosjekt reload '' Gå så til http://trac.ping.uio.no/flyvestol

 
trac.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax