[[tips]]
 

Nyttige saker og ting for pingler. ====== Sjekking av ny epost ved hjelp av XBiff ====== Carl skrev et program som kan brukes i kombinasjon med XBiff til å sjekke etter om det har kommet ny epost i maildiren din på PING. Kildekoden til programmet finner du på ''~chlunde/tmd-check.c'' og det kompileres elegant med ''gcc tmd-check.c -o tmd-check''. For å angi hvilket program XBiff skal bruke så kan du legge til dette i ''~/.Xdefaults'' på PING: <code> xbiff*checkCommand: /home/sindrete/bin/tmd-check Maildir/.ping.inbox Maildir/.uio.inbox xbiff*update: 10 xbiff*background: black xbiff*foreground: white </code> Den vil da sjekke etter ny epost i ''~/Maildir/.ping.inbox'' og ''~/Maildir/.uio.inbox''. Du kan angi så mange maildirs som du ønsker. På laptopen din, eller en annen ikke-PING-maskin kan du nå kjøre noe ala dette: ''ssh -X maskin.ping.uio.no 'xrdb -merge .Xdefaults && xbiff'' ====== IMAP, spam-filtrering ====== Se ImapOppsett. ====== Logg fra webserver ====== <code> touch ~/.mortehu_style_wwwstats </code> ====== Search - /etc/dhclient.conf ====== <code> prepend domain-name "ping.uio.no ifi.uio.no uio.no"; </code> ...og vips så fungerer ''ssh wirth'', ''ssh linux'' o.l. uansett hvor du er. ====== SSH - Automatisk X11-forwarding ====== I ''~/.ssh/config'' kan du legge til <code> Host * ForwardX11 yes </code> ...så slipper du å skrive ''ssh -X'' ====== Hjemmeområde - SFS, samba ====== Du kan montere hjemmeområdet ditt uansett hvor du er med SFS eller samba(?) Noen bør skrive noe om hvordan. ====== Bytte av passord på PING ====== Se [[Passordbytte]]. ====== Lei av å skrive inn passord? - SSH-nøkler ====== Si at du har en hjemmemaskin kalt aqaba, og vil slippe å skrive inn passord hver gang du logger inn på wirth. Gjør følgende: - På aqaba: ''ssh-keygen -t rsa -C "aqaba"'' (-C er kommentar, og det kan være lurt å sette denne til noe som gjør det greit å identifisere nøkkelen senere.) Den vil spørre om et passord for nøkkelen, og for å slippe å skrive passord skal du bare trykke enter her. Merk at å sette ting opp slik gjør at din bruker på aqaba automatisk har adgang til wirth. - Etter dette skrittet har du fått ''id_rsa'' og ''id_rsa.pub'' i ''~/.ssh'' på aqaba. ''id_rsa'' er den private nøkkelen, og må ikke spres videre. ''id_rsa.pub'' er fellesnøkkelen, og skal kopieres til maskiner som skal tillate innlogginger fra aqaba. Kopier over nøkkelen til wirth med ''scp ~/.ssh/id_rsa.pub wirth:'' - Logg deg nå inn på wirth, gå til .ssh-katalogen, og utfør følgende: <code>touch authorized_keys chmod 600 authorized_keys cat ../id_rsa.pub >> authorized_keys rm ../id_rsa.pub</code> Du skal nå kunne logge deg inn uten å gi passord. ====== Lei av å skrive inn passord 2? - SSH-agent ====== Hvis du er litt over gjennomsnittelig paranoid, vil du gjerne ikke ha passordløse nøkler. Gjør derfor som ovenfor, men la nøkkelen du genererer ha et passord. Så bruker du programmet keychain(1). man-siden forklarer greit hvordan det gjøres, men det anbefales å bruke -q-opsjonen. ====== Lei av å skrive inn passord 3? - sudo m/ lang timestamp ====== <code> # Rediger sudoers-filen: su - visudo # Legg til en linje med ditt brukernavn: brukernavn ALL=(ALL) ALL </code> Nå kan du skrive ''sudo program opsjoner'' for å kjøre et program som ''root'', du vil bli spurt om passord om du ikke allerede har skrevet det de siste 15 minuttene. Du kan endre timeout ved å endre ''timestamp_timeout''. (Ikke gjør dette på PING) <code> Defaults timestamp_timeout=30 Defaults insults </code> ====== SSH-tunneler ====== Enkelte tjenester kan være stengt fra utsiden, så dersom du f.eks. vil lese news på laptopen din når du befinner deg utenfor uio-nettet kan du kjøre <code> ssh -fNL 1190:news.uio.no:119 nemi.ping.uio.no </code> Og peke newsleseren din til ''localhost:1190'', og vips så kommer du inn allikevel. ====== .bashrc ====== ===== Tab-completion ===== <code> if [ "$PS1" ]; then [ -f /etc/bash_completion ] && . /etc/bash_completion fi </code> ===== Historie for flere samtidige shell ===== Dersom man kjører flere samtidige shell, feks flere xtermer, vil man miste historien til alle unntatt den siste xtermen man lukker. Denne snutten fikser det: <code> #append history to work with multiple instances shopt -s histappend </code> ===== cvs over ssh ===== <code> export CVS_RSH=ssh </code> ===== Linjebrekking av feilmeldinger i GCC ===== GCC brekker vanligvis linjene etter rundt 70 tegn, noe som kan være irriterende når man har større terminalvinduet. Shellet klarer uansett utmerket å brekke linjene, så det kan være greit med noe sånt som dette: <code> export CXXFLAGS="-fmessage-length=500" export CFLAGS=$CXXFLAGS </code> ===== Sett tittelen på tab-en i konsole ===== Dette vil sette tittelen når du ssh-er til en annen maskin. '''Merk: Bare ved første ledd.''' <code> if [ -n "$KONSOLE_DCOP_SESSION" -a -z "$SSH_CLIENT" ]; then function renameSession { dcop $KONSOLE_DCOP_SESSION renameSession $@ } function ssh { renameSession $@ ''which ssh'' $@ # Uhm, hvorfor skrev jeg which? For å unngå uendelig rekursjon. renameSession $HOSTNAME } renameSession $HOSTNAME fi </code> ====== .Xresources ====== ===== Lei av at dobbeltklikking ikke markerer hele URL-en i xterm? ===== Legg til ''XTerm.VT100.charClass:33:48,35-37:48,43:48,45-47:48,64:48,126:48,58:48,63:48,61:48,38:48'' i ~/.Xresources. Deretter skriver du ''xrdb -merge ~/.Xresources'' og restarter xterm. Du skal nå kunne dobbeltklikke på en link slik at hele linken markeres. Listen av tall er ASCII-verdien (sjekk man ascii) til de tegnene du ikke vil at markeringen skal brytes ved. For eksempel elementet ''38:48'' sier at tegnet '&' skal inngår i markeringen, :48 er magi. ====== Fornuftig shift+Page Up/Down-oppførsel i Screen ====== ''~/.screenrc'' <code> termcapinfo xterm*|rxvt* 'ti@:te@' </code> ====== .xinitrc ====== For å bruke en annen wm/desktop enn xfce med Mortens loginmananger, skriver du følgende i .xinitrc: <code> #!/bin/sh exec <den kjørbare filen til din wm/desktop (f eks gnome-session)> </code> Husk å gjøre filen kjørbar (chmod u+x .xinitrc)

 
tips.txt · Last modified: 2007/08/28 15:49 by camorhol
 
Wiki Syntax