====== Subversion ====== ==== Felles repository for PING-prosjekter ==== Vi har et felles repository på http://www.ping.uio.no/svn/ For å sjekke inn/ut av dette bruker du vanlig ping-brukernavn, og lager et passord ved å logge inn på mccarthy og starte "svnpasswd". ===== Oppretting av repositorier ===== ==== Lag et repository ==== Først må du bestemme deg for om du skal ha ett repository som alle dine prosjekter ligger i, eller et for hvert prosjekt. For førstnevnte logger du inn på ''login.ping'' og skriver: <code> svnadmin create --fs-type fsfs ~/subversion </code> og for sistnevnte skriver du: <code> mkdir ~/subversion svnadmin create --fs-type fsfs ~/subversion/prosjekt </code> ===== Bruk av SVN ===== ==== Sjekk ut en versjon ==== På maskinen du skal arbide på, skriver du som følger: <code> svn checkout svn+ssh://svn.ping.uio.no/home/brukernavn/subversion/PROSJEKT DIR </code> (hvor ''PROSJEKT'' droppes hvis du bare har ett repository, og ''DIR'' er navnet på katalogen du vil lagre prosjektet i lokalt). Hvis du allerede har kjørt ''checkout'' i en katalog, kan du kjøre ''svn up'' i denne senere for å oppdatere til nyeste versjon som ligger på serveren. ==== Rediger filene ==== Det anbefales å lage katalogene trunk, branches og tags. Hovedsaklig arbeider man i trunk, men hvis man skal gjøre noe veldig eksperimentelt, lager man en kopi i branches og jobber der i stedet. Bare endringene fra originalfilene tar plass på serveren. Når du er ferdig, kan du kopiere endringene tilbake til trunk. I tags legger du kopier av bestemte versjoner av kildekoden, og en typisk tag vil hete tag-1.0 eller tag-2003-04-30. For å legge til disse skriver du, i arbeidskatalogen: <code> mkdir trunk branches tags svn add trunk branches tags svn commit -m "Added standard directories." trunk branches tags </code> ==== Sjekk inn endringene ==== Kjør ''svn diff'' først for å verifisere at det du har gjort er det du tror du har gjort, og kjør deretter ''svn commit''. Både ''diff'' og ''commit'' kan ta en liste av filnavn som parametre, som er nyttig dersom du har endret fler filer, men vil sjekke dem inn med forskjellige loggbeskjeder. ==== Autentisering ==== For å slippe og skrive passord for hver commit kan du bruke ssh-nøkkelpar. Oppsett finner du under [[Tips]].

 
subversion.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax