<code> Tilstede Arne Jan K. Kristoffer Maja Martin Per Kristian Thorkild Torstein Ørnulf Info-ting Torstein rekrutterer ny webmaster. Prosjektinfo bør være mer tilstede på web. Det jobbes med bulletin. Høstaktiviteter ssh-kurs SGI-kurs Programmeringskonkurranse Naggum-foredrag Mimrekveld NFS-foredrag cfengine-foredrag Qt-foredrag Gtk-foredrag Sikkerhetskurs Gutteromsupdate Kompendium er påbegynt. Torstein mailer Fredrik. Genfors Legges til 26/5. (?) Driftssjef rapporterer om maskinparkens tilstand. Termstuehygiene Torstein får fullmakt til å kjefte på Toffer. IETF Toffer rapporterer jevnlig framdrift. SGI Per Kristian snakker med SGI. Uken fra 16/8 eller 23/8 settes opp som forslag til avholdningstidspunkt. NUUG Thorkild følger opp. SUN Arne følger opp. Maskinrom Det er behov for et kjøleanlegg. Prosjektmaskinavtale Driftsgruppen utreder. News Det erklæres at INN er ond. Det er en målsetning å kjøre egen newsserver. </code>

 
styremote19990419.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax