<code> PING-STYREMØTE 12/4-99 Til stede: argggh kristofg jankr martineg majab torstei Fraværende: thorkild ornulfs eirikv Saker: - Guttersomskurs - Mailinglister/kontakt med medlemmer - Arrangementer dette semesteret - Arrangementer neste semester - Styremøter - Kontortider - Nøkkler C.N. "Gutteromskurs" - Studentforeningen Verdande har sendt oss en henvendelse pr. mail angående et "mekkekurs" de har planlagt å avholde dette semesteret hvor de ønsket teknisk assistanse til å holde kurset. Dette minner ganske mye om det "gutteromskurset" som det har vært snakk om tidligere. Verdande ville blant annet at kurset kun skulle være åpent for jenter. Man ble enige om at man ønsket å avholde det planlagte "gutteromskurset", evt. i samarbeid med Verdande. Arrangement dette semesteret: - Planlagte arrangement dette semesteret: - Naggum foredrag - Generalforsamling - Gutteromskurs Arne skulle forsøke å avklare dato med Naggum, gutteromskurset er planlagt 10/5 og 12/5, dato for generalforsamling er ikke bestemt enda. Styremøter: - Man ble enig om at det var en god ide med faste styremøter, og man vedtok å ha disse på mandager kl 19:00 inntil videre, primært på CN. Informasjon til medlemmer/Mailinglister: - Det er nå opprettet en moderert mailingliste for informasjon til medlemmeme, man ble enige om at en person skulle være ansvarlig for regelmessig å sende en mail til denne listen med informasjon om hvordan det går med de ulike prosjektene, samt annen informasjon. Arne ble valgt til "redaktør" for disse mailene, første slike mail planlagt utsendt 28/4. Kontortider: - Man ble (nok en gang) enige om å ha faste kontortider. Etter litt diskusjon ble man enige om at den som satt kontorvakt selv kunne velge om det var mest hensiktsmessig å sitte på brakka eller nede på CN. En må imidlertid lage en liste over hvor og når de forskjellige kunne sitte. De som ikke var tilstede bes sende slik informasjon til torstei. Søknader: - Det ble foreslått at noen skulle se nærmere på diverse regelvverk for å få støtte ulike steder (f.eks Kultyrstyret), Martin (utslitt etter en All-nighter med oblig) hadde ikke vett på å si nei. NUCCC: Man besluttet å gjøre et forsøk på å få arrangere neste års NUCCC. </code>

 
styremote19990412.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax