<code> Referat, styremøte i PING 1997-10-04 Tilstede: Knut Erik Borgen <knutbo@ifi.uio.no> Per Kristian Gjermshus <pergj@ifi.uio.no> Arne Georg Gleditsch <argggh@ifi.uio.no> Kristoffer Gleditsch <kristofg@ifi.uio.no> Jan Ingvoldstad <jani@ifi.uio.no> Tor Sigurd Mytting <tormy@ifi.uio.no> Referent: Arne Georg Gleditsch <argggh@ifi.uio.no> Møtet satt: ca 21.00. Sak 1: Romfordeling: Styret vil legge vekt på å: - Markere eksistens - Undersøke hvor arealene fra FP2 er blitt av, følge opp under eventuell planlegging av IFI2 Sak 2: Prosjekter: Første prosjektmøte vil bli avholdt 29/10. Styret vil vurdere muligheten for å arrangere kurs i forbindelse med prosjeker. Det bør opprettes en mailingliste som kan brukes til kommunikasjon prosjektdeltakerene imellom. Sak 3: Støtte: Rombehovet vil bli vurdert på nytt etter at man ser hvordan romfordelingen i et evt. IFI2 faller ut. Det ble vedtatt å søke IFI om egen/disponert maskin (utplassert på maskinrommet). Styret vil også søke IFI om diskplass til prosjekter o.l., muligens i kombinasjon med ovenstående. Det ble også vedtatt å søke SiO om støtte til kursaktivitet/prosjektmøter, samt støtte til PR-matriell. Søk 4: Økonomi: Det må opprettes en konto. Konto skal disponeres av økonomiansvarlig, leder og nestleder. Transaksjoner skal autorisers av to av disse. Kontokort og kontokode skal disponeres av hhv. økonomiansvarlig og leder/nestleder. Sak 5: Medlemskort/Logo: Medlemskort for inneværende semester produseres uten logo. Logo bør utformes før neste semester. Styret vil vurdere å utlyse en konkurranse. (Styremøtet tok her en pause da styremedlemmene ville se Red Dwarf.) Sak 6: Presentasjonsmateriale: Styret vil produsere en folder med bl.a. bakgrunnsinformasjon og informasjon planlagte aktiviteter til bruk i profilering av foreningen. Møtet hevet: ca 23.00. </code>

 
styremote19971004.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax