Splatting bør gjøres en gang i semesteret, slik at vi holder medlemsregisteret i orden. 1. Send ut ebrev til alle !livstidsmedlemmer med ~14 dager betalingsfrist. <code> ypcat passwd | grep -v -e ,L -e drift -e mailman -e anoncvs -e mirror -e pingeling -e lab -e ping -e pils -e setihome | sed s/:.*//g </code> <file> Hei, Det er ikke registrert noen innbetaling av medlemsavgift til PING for vårsemesteret fra deg. Semesteravgift er for tiden kr 30, og livstidsmedlemskap kr 300. Dette betales til kontonummer 9722 27 95919 og merkes med navn. Ved manglende betaling sperres brukerkontoen 16. februar. Send en mail til inkasso@ping.uio.no etter du har betalt for å sikre at din konto ikke blir sperret. Denne addressen kan også brukes til å rette feilregistrert informasjon om betaling. Brukere som ønsker å avslutte medlemskapet oppfordres til å sende en mail til inkasso@ping.uio.no hvor dette stadfestes. Semesteret etter en brukerkonto blir sperret vil også brukerkontoens hjemmeområde slettes permanent. -- Håvard Espeland, PING drift </file> 2. Slett splattede hjemmekataloger fra forrige semester (/ping/knuth/home0/splatted_v10 atm) 3. Registrer innbetalinger for de som betaler og splatt resten ved fristens utgang. >3.1 flytt bruker fra passwd.yp til passwd.yp.splatted >3.2 flytt hjemmekatalog til splattekatalog for gjeldende semester (mv splatted_v10 splatted_h10) >3.3 fjern symlink fra /home

 
splatting.txt · Last modified: 2010/02/08 13:17 by egil
 
Wiki Syntax