====== Richard M. Stallman kjem til Ifi 23. februar! ====== Arrangementet er no over og vi bruker ordet suksess for å beskrive det (kom gjerne med andre ord om ein vil ha meir nyanse. Omtrent 600-700 folk i salen. Mellom 250 og 280 såg det live på internettet. ====== PLANLEGGING ====== Ping er medarrangør og Jon Anders er kontaktmann og hovudansvarleg frå Ping si side. Som medarrangør har vi ei unik muligheit til å påverke besøket og temaet for foredraget. ===== Tema for foredrag ===== Han har foreslått ein del typiske emne, men vi kan kanskje komme med eigne ønske også. Tema bør vere bestemt innan fredag 16. januar, og vi vil gjerne ha litt tilbakemeldingar og tankar rundt dette. Kva vil ein høyre? Kva er viktig å tenke på i forhold til det publikumet som er forventa? *Foreslåtte tema er: * Free Software in Ethics and in Practice * The Free Software Movement and the GNU/Linux Operating System * Copyright vs Community in the Age of Computer Networks * The Danger of Software Patents * The GNU General Public License: What we've changed in version 3, and why ==== Endelig tema ==== Etter litt om og men ser det ut til at temaet blir: Copyright vs Community in the Age of Computer Networks - Free software and beyond === Abstract === Copyright, developed in the age of the printing press, was designed to fit with the system of centralized copying imposed by the printing press. But the copyright system does not fit well with computer networks, and only draconian punishments can enforce it. The global corporations that profit from copyright are lobbying for draconian punishments, and to increase their copyright powers, while suppressing public access to technology. But if we seriously hope to serve the only legitimate purpose of copyright--to promote progress, for the benefit of the public--then we must make changes in the other direction. As an introduction, Richard Stallman will speak about the goals and philosophy of the Free Software Movement. The GNU operating system which he launched in 1984 is used by millions of users in conjunction with the kernel, Linux. ==== Free Software in Ethics and in Practice ==== * Kanskje det temaet som er best for dei som ikkje kjenner så godt til GNU, FSF og fri programvare (jaskorpe) ==== The Free Software Movement and the GNU/Linux Operating System ==== * Også bra for folk som ikkje kjenner så godt til RMS og det han driv med (jaskorpe) ==== Copyright vs Community in the Age of Computer Networks ==== * Tema som kan vere uoversiktlig og kan difor vere kjekt å få betre kjennskap til (jaskorpe) ==== The Danger of Software Patents ==== * Også eit tema som kan vere vanskelig, og difor kan vere kjekt å vite meir om (jaskorpe) ==== The GNU General Public License: What we've changed in version 3, and why ==== * Eit tema som har fått ein del negativ omtale frå folk som Linus Torvalds. Men det var jo tidlige versjonar av GPL3, så ting har forandra seg, og det er kanskje ikkje like kjent. Kjekt å vite meir om. (jaskorpe) * Mulig det blir litt smalt i forhold til at publikum gjerne er folk uten svært god kjennskap til GPL (jaskorpe) * Men det kan vere fin innføring i GPL også. Lisensar kan jo vere komplisert å sette seg inn i, og då kan dette kanskje vere fint (jaskorpe) ===== Auditorium ===== Vi har ordna med store auditorium på UB. Det tar omtrent 500 menneske, men dette kan bli for lite for alle som vil inn (det var ca 800 sist han var i Noreg, men vi vil ha fleire). Vi prøver å få tak i Storsalen på Chateau Neuf, men status på det er ikkje avklart endå. ===== Video ===== Ping er den einaste medarrangøren som er teknisk kapabel, og vi bør difor ordne video. Det ville vere kjekt å ha video av foredraget for ettertida, og spesielt for dei som ikkje fikk vere der sjølv. Odin har sag seg viljug til å vere pointman for det. Alle videoar og lydopptak må publiserast i Ogg Theora og Ogg Vorbis. ===== Publisitet ===== Plakatar på campus, og på dei andre "utdanningsinstitusjonane" sine campus er det viktig med plakatar om dette arrangementet. Planen er å henge opp på heile UiO, NITH, HiO og BI. Har vi gløymt nokon då? PING tok på seg ansvaret med å henge opp desse plakatane, og det er fint om folk vil stille opp med litt hjelp til det. Pointman er Jon Anders. Første utkast til plakat er meget bra, og kan finnast her: http://www.ping.uio.no/~jaskorpe/Plakat.pdf Neste utkast (og siste?): http://www.ping.uio.no/~jaskorpe/Plakat_ny.pdf Siste utkast: http://www.ping.uio.no/~jaskorpe/Plakat_final.pdf (Tux måtte vike for å ikkje gi feil inntrykk) Pressemelding: http://www.ping.uio.no/~jaskorpe/Pressemelding.pdf Invitasjon: http://www.ping.uio.no/~jaskorpe/Invitasjon.pdf ==== Tralala ==== Her er ei liste over folk, sider, miljø eller grupper av menneske som vi vil kontakte, eller har kontakta for å reklamere for besøket. Vi har heilt sikkert gløymt nokon, så om du veit om nokon andre som burde kontaktast kan du legge det til her. - Universitas - Uniforum - underskog.no - hw.no (eller ei av søstersidene. litt usikker på korleis det fungerer) - forum.hw.no - itavisen.no - dinside.no - computerworld - pc world - digi.no - facebook (event) - NUUG - OLUG - Linpro - Plakatar på: - Alle institutta på UiO - JUS i sentrum (UiO) - HiO - BI - NITH - db.no - nrk.no - ap.no - klassekampen - efn.no - friprog.no - prosit - cyb - advokatfirmaet simonsen

 
rms2009.txt · Last modified: 2009/02/23 23:58 by jaskorpe
 
Wiki Syntax