Ordensreglar og retningslinjer for opphald på PING

PING sine lokale er stort sett alltid ein triveleg og fantastisk plass å vere. Rot kan forekomme, men så lenge kvar enkelt medlem rydder opp etter seg har det vist seg at statusen til lokala er: fin, ryddig og leveleg.

Dei viktigaste tiltaka ein kan gjere er å følge nokre enkle reglar:

  • Ikkje oppbevar private ting på PING. Er det av interesse for alle er det ok (for eksempel bøker, dvd, spel, kul elektronikk)
  • Det er viktig å ikkje bråke slik at naboane til PING ikkje får arbeidsro. Det kan vere lurt å lukke døra om du skal, men se gjerne dette ann litt, da det er litt mer imøtekommende med en åpen dør.

PING som forening kan ikkje ansette personal som tar seg av orden og åtferd i lokala, men det er viktig at alle som oppheld seg på PING tar på seg oppgåva med å holde orden. Du er herved oppfordra til å “bitche” på din medstudent når han/ho har laga rot. Det er lov å vere streng, vi tar det ikkje personlig.

Bruk av lokalet til overnatting

Dette er strengt forbudt, og grunnlag for utkastelse frå foreninga PING.

P2k

Varer som ligg i P2k (også hylla for tørrvarer) uten å vere i sortimentet, er Free for all (heretter kalla FFA). Det betyr at det er fritt for den som vil å forsyne seg, men det er god skikk å spørre dei som er i lokalet om dei kjenner til gjenstanden før den blir konsumert.

 
retningslinjer.txt · Last modified: 2010/05/26 23:22 by jaskorpe
 
Wiki Syntax