====== Innkjøp av ny projektor til PING ====== Vi har kjøpt [[http://prisguide.hardware.no/product.php?productId=74112|BenQ W500]] til kr 7499, og satser på å få råd til et 16:9 lerret snart. Kr 4700 er lovet donert av medlemmer og **betales til p2ks kontonummer 97133884010 snarest**. Resten av beløpet dekkes av p2k. ^ Brukernavn ^ Beløp ^ Betalt ^ Kommentar ^ | chlunde | 1000 | Ja | Matcher til en hver tid største gjeldende beløp, minimum 1000 kr | | pnk | 500 | Ja | Som chlunde bare delt på 2 ;) | | gus | 400 | Ja | | | odinho | 600 | | | | egil | 400 | Ja | | | axelbs | 400 | | | | magne | 400 | | | | camorhol | 500 | Ja | | | geirn | 500 | Ja | lagt inn på hw-fondet | ^ Sum ^ 4700 ^ ^ ^ I tillegg har en del medlemmer donert til hardwarefondet i p2k og kan brukes til innkjøp. Noe av dette er brukt opp, men per 17. april 2007 er det 2699,- disponibelt i fondet. De som har donert til fondet per 17. april 2007 er ^ Brukernavn ^ Beløp ^ | runehol | 6.00| | chlunde | 10.00| | spiff | 19.00| | mortehu | 27.35| | kwinnhol | 5.50| | anders | 26.50| | erikberg | 50.00| | aleksann | 6.00| | kaimt | 39.00| | root | 10.80| | pere | 14.50| | kristrev | 186.50| | mariube | 10.40| | espesan | 39.70| | sindrete | 8.60| | eirikvik | 11.50| | odinho | 521.90| | axelbs | 124.25| | karolj | 148.94| | geirn | 47.59| | espeh | 479.16| | gus | 1139.92| | magne | 491.62| | egil | 312.35| | camorhol | 171.92| | jantb | 418.91|

 
projektorkjop.txt · Last modified: 2007/07/14 21:53 by chlunde
 
Wiki Syntax