Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.

pingtodo 2010/11/27 14:43 pingtodo 2010/12/07 19:49 current
Line 1: Line 1:
====== PING TODO-liste ====== ====== PING TODO-liste ======
 +
Line 7: Line 8:
  * <del>Rydde baksiden, skaffe belysning</del>   * <del>Rydde baksiden, skaffe belysning</del>
-  * [[heimesideoppdatering|Oppdatere hjemmeside]] og wiki (noe gjort, gjør mer!) - gitt [[http://www.velmont.net/|odinho]] oppgaven med redesign og cms-integrasjon+  * [[heimesideoppdatering|Oppdatere hjemmeside]] og wiki (noe gjort, gjør mer!)
  * Lage dokumenter (innføring i PING?) for nye brukere   * Lage dokumenter (innføring i PING?) for nye brukere
  * Lage flere arrangementer, eventuelt fastsette kvelder med arrangementer, samt reklamere disse   * Lage flere arrangementer, eventuelt fastsette kvelder med arrangementer, samt reklamere disse
 
pingtodo.txt · Last modified: 2010/12/07 19:49 by odinho
 
Wiki Syntax