====== Navn på ny maskin ====== Som vanlig er vi uenige på #ping.uio.no om hva nye maskiner skal hete, så her er en vote. Nye valgalternativ kan legges til, så lenge det er en tegneseriefigur. ^ Maskinnavn ^ Brukernavn ^ Kilde | | hobbes | chlunde,runehol,spiff,spug,erikberg,espeh,geirn | Calvin & Hobbes | | spiff | spiff | Calvin & Hobbes | | terkel | gus,spiff,erikberg | Terkel i knibe | | ohforf | jani | The N00b | | durkon | jani | OOTS | | pig | jani | Pearls Before Swine | | mads | jani | M | | wally | birger, kerb | Dilbert (evt Monkey Island ;) | | miranda | anders | [[http://www.userfriendly.org/|Userfriendly]] | | hackles | jaskorpe, egil, odinho, karolj,anders,kaimt| [[http://www.hackles.org|Hackles]] |

 
nymaskinnavn.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax