This is an old revision of the document!


Nye brukarar

Me gjeng ut i frå at brukaren hev brukarnamn «brukar» på ifi.

Kortversjon

  • Snarf brukar frå IFI (getent på ein ifi-maskin), eller lag ny hash med ~drift/bin/mkpasswdhash.py)
  • Lag brukaren i passwd.yp og group.yp på rossum
  • Lag heimemappa på knuth (/home/drift/bin/makehomedir.sh)

Korleis laga nye brukarar?

Logg inn på ein ifi-maskin

$ getent passwd brukar
brukar:passordhash:22222:111:Brukar Navn:/uio/arkimedes/s19/brukar:/local/gnu/bin/bash

Lag brukar

Logg inn på rossum

Legg til lina du fekk frå ifi på slutten av passwd.yp, med ein del endringar:

  • Gruppeid til brukarid, slik at han vert 22222
  • Heimemappa til /home/brukar
  • Shell til /bin/bash
  • Forandre passordhash (på ifi står det no kun x i passordhash)

Du kan generere ny passordhash med å bruke:

~drift/bin/mkpasswdhash.py

Då vert det sjåande slik ut:

brukar:passordhash:22222:22222:Brukar Navn:/home/brukar:/bin/bash

Men sjekk først at uid og gid 22222 er ledig:

$ getent passwd 22222
$ getent group 22222

Begge er ledig om du ikkje får output.

Opna group.yp, og legg til:

brukar:*:22222:brukar

Oppdater NIS

$ sudo make -C /var/yp/
$ sudo /etc/init.d/nis reload

Hjemmeområde

Logg inn på knuth

$ sudo /home/drift/bin/makehomedir.sh <user>

Diverse

Skriv i driftsloggen, og informer det nye medlemmet om kontigent!

 
nyebrukere.1277316823.txt.gz · Last modified: 2011/11/02 15:19 by jaskorpe
 
Wiki Syntax