Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.

nyebrukere 2010/06/23 20:13 nyebrukere 2011/11/02 15:19 current
Line 6: Line 6:
  * Snarf brukar frå IFI (''getent'' på ein ifi-maskin), eller lag ny hash med ~drift/bin/mkpasswdhash.py)   * Snarf brukar frå IFI (''getent'' på ein ifi-maskin), eller lag ny hash med ~drift/bin/mkpasswdhash.py)
-  * Lag brukaren i passwd.yp og group.yp på ''rossum''+  * Lag brukaren i passwd.yp og group.yp på ''pike''
  * Lag heimemappa på ''knuth'' (/home/drift/bin/makehomedir.sh)   * Lag heimemappa på ''knuth'' (/home/drift/bin/makehomedir.sh)
Line 20: Line 20:
===== Lag brukar ===== ===== Lag brukar =====
-Logg inn på //rossum//+Logg inn på //pike//
Legg til lina du fekk frå ifi på slutten av //passwd.yp//, med ein del endringar: Legg til lina du fekk frå ifi på slutten av //passwd.yp//, med ein del endringar:
 
nyebrukere.txt · Last modified: 2011/11/02 15:19
 
Wiki Syntax