[[nis]]
 

Spredning av NIS-info

Kjør ‘make -C /var/yp’ som root@pike.ping.uio.no for å oppdatere alle NIS-serverne.

NIS brukere/grupper

Rediger ping:/etc/passwd.yp og ping:/etc/group.yp for å oppdatere bruker- og gruppelisten i NIS.

NIS netgroup

For å legge inn netgroups for brukere, oppdater /local/ypsrc/user/<gruppe>, og legg inn brukernavn der. For å oppdatere netgroup for maskiner, oppdatert på samme vis /local/ypsrc/machine/<gruppe> og legg inn maskinnavn der. Rekursive referanser kan legges inn ved å navngi gruppe med @ forran. Kommentartegn er ‘#’ foerst på linja.

Filene i /local/ypsrc/ leses av /local/sbin/makenetgroups når en kjører ‘make’ i /var/yp/.

Tidligere redigerte en /etc/netgroup.src for å oppdatere maskinlista, og /local/ypsrc/user/* for å oppdatere brukerlista. Dette tok slutt 2001-10-02 da pere fikset litt på /local/sbin/makenetgroups og /var/yp/Makefile for å få et mer konsistent NIS-oppsett.

Nettgruppene ligger i CVS på cvs.ping.uio.no:/local/CVSROOT som drift/ypsrc/.

NIS kart tilgjengelig

Følgende NIS-kart et tilgjengelig på PING (pr. 2001-10-14):

|| ypservers || Standard, listen over NIS servere. ||
|| auto.karsk.home || ? ||
|| auto.master || ? ||
|| auto.mizar.home || ? ||
|| auto.ping || ? ||
|| group.bygid || Standard, filgrupper indeksert på gid. ||
|| group.byname || Standard, filgrupper indeksert på gruppenavn. ||
|| netgroup || Standard, netgrupper indeksert på gruppenavn. ||
|| netgroup.byhost || Standard, Netgrupper indeksert på maskinnavn. ||
|| netgroup.byuser || Standard, Netgrupper indeksert på brukernavn. ||
|| passwd.byname || Standard, brukerlista indeksert på brukernavn. ||
|| passwd.byuid || Standard, brukerlista indeksert på uid. ||
|| pinghome || Ping-spesifikk, partisjon for hjemmekatalog, indeksert på brukernavn. ||
|| ypusers.byname || ? ||
 
nis.txt · Last modified: 2011/11/02 15:22
 
Wiki Syntax