NFS Cache

Pings arbeidsstasjoner har generelt sett veldig mye ledig diskplass. Denne kan heller brukes til å cache hjemmekataloger enn ingenting. Caching er for tiden under testing, og er bare satt opp på thorsen og rosa per 2012-01-03.

Det er veldig lett å sette opp:

  1. Legg inn cache daemon’en: sudo apt-get install cachefilesd
  2. Fjern kommentaren foran RUN=yes i /etc/default/cachefilesd
  3. Oppdater mount-punktet for /ping/knuth/home0 i fstab ved å legge til fsc på slutten av options.
  4. Start daemonen: sudo service cachefilesd start
  5. Monter /ping/knuth/home0 på nytt.
  6. Kjør watch sudo du -hs /var/cache/fscache/ mens du leser data (f eks cat /home/tatw/* > /dev/null) og se at cachen vokser.
  7. Yay, vi får brukt diskplassen til noe fornuftig. Spander en pils på deg selv i p2k.
 
nfs-cache.txt · Last modified: 2012/01/03 08:37
 
Wiki Syntax