Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.

nfs-cache 2011/12/08 12:13 nfs-cache 2012/01/03 08:37 current
Line 1: Line 1:
====== NFS Cache ====== ====== NFS Cache ======
-Pings arbeidsstasjoner har generelt sett veldig mye ledig diskplass. Denne kan heller brukes til å cache hjemmekataloger enn ingenting. Caching er for tiden under testing, og er bare satt opp på thorsen per 2011-12-08.+Pings arbeidsstasjoner har generelt sett veldig mye ledig diskplass. Denne kan heller brukes til å cache hjemmekataloger enn ingenting. Caching er for tiden under testing, og er bare satt opp på thorsen og rosa per 2012-01-03.
Det er veldig lett å sette opp: Det er veldig lett å sette opp:
 
nfs-cache.txt · Last modified: 2012/01/03 08:37
 
Wiki Syntax