Avspilling med Pulse

For å sette Pulse som standard for ALSA, legg:

pcm.pulse {
    type pulse
}

ctl.pulse {
    type pulse
}

pcm.!default {
    type pulse
}
ctl.!default {
    type pulse
}

i ~/.asoundrc

Uten Pulse (lokalt lydkort)

For nye Colosseum

# cat /proc/asound/cards

pcm.hda-intel {
  type hw
    card 0
}

ctl.hda-intel {
  type hw
    card 0
}

i ~/.asoundrc

Generelt om pulseaudio

Pulseaudio kjøres i client mode på PING sine maskiner (se: man pulse-client.conf), lydserveren blir satt i miljøvariabelen $PULSE_SERVER.

For enkelt å sette pulse til å bruke lokalt lydkort i et shell kan du kjøre kommandoen

unset PULSE_AUDIO

MERK: Dette vil kun påvirke shellet du kjører kommandoen i, alt annet vil fremdeles bruke media som lydserver.

 
musikkspilling.txt · Last modified: 2012/10/03 13:45
 
Wiki Syntax