Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.

musikkspilling 2011/09/06 22:57 musikkspilling 2012/10/03 13:45 current
Line 38: Line 38:
i ~/.asoundrc i ~/.asoundrc
 +====== Generelt om pulseaudio ======
 +
 +Pulseaudio kjøres i client mode på PING sine maskiner (se: man pulse-client.conf), lydserveren blir satt i miljøvariabelen $PULSE_SERVER.
 +
 +For enkelt å sette pulse til å bruke lokalt lydkort i et shell kan du kjøre kommandoen
 +
 +<code>unset PULSE_AUDIO</code>
 +
 +MERK: Dette vil kun påvirke shellet du kjører kommandoen i, alt annet vil fremdeles bruke media som lydserver.
 
musikkspilling.txt · Last modified: 2012/10/03 13:45
 
Wiki Syntax