Enkel forwarding kan gjøres ved å putte ønsket mottaker-adresse i ~/.Exim_filter

Ikke forward spam når SMTP-serveren på mottakersiden rejecter spam SMTP-time, bruk heller noe lignende dette (utestet):

# Exim Filter

#handle spam
if
  $h_X-Spam-Level: CONTAINS "****"
  then
    save Maildir/.Spam/
    finish
endif

# catchall
deliver "Hei Hest <hei@hest.invalid>"

Teksten legges i ~/.Exim_filter, første linje må være slik den er. Rediger gjerne antall stjerner det matches mot i X-Spam-Level. Gjør til slutt en chmod 0600 .Exim_filter, ettersom exim ikke er så glad i filtre den tror andre kan skrive til.

 
mailforward.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax