[[lister]]
 

Listeadministrasjon på rossum for lister2.ping

TODO: Fikse alt mulig, importere lister fra cappuccino, flytte lister.ping. Debian-pakken mangler UPGRADING-filen, men denne skal beskrive importering av data fra 2.0 til 2.1 (som bruker forskjellige filformater)

lister2.ping er test på rossum

Mailman i Debian bruker /var/lib/mailman/ som MAILMAN_HOME, så lister ligger i MAILMAN_HOME/lists/<navn>/. Dette er en egen lokal partisjon på rossum (6GB).

Vi vil trolig ikke kjøre noen virtuell domene-config, slik at lister ikke kan ha samme navn på kryss av virtuelle domener.

Virtuelle domener

Legge til

  • Legg til i /etc/exim4/mailman_domains
  • add_virtualhost i /etc/mailman/mm_cfg.py
  • /etc/apache2/sites-available/lister – må kanskje legge til ServerAlias?
  • Fiks MX

Listeadministrasjon

Det meste kan gjøres gjennom webgrensesnittet og krever ingen spesiell dokumentasjon. Et par ting er dog verdt å nevne:

Legge til

Mailman vil sende ut en mail til mailman-owner om at aliaser må fikses og/eller newaliases må kjøres. Dette er ikke riktig, exim-configen er dynamisk nok til å ta seg av det selv.

 
lister.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax