Odin er sett opp til å oppdatera utsjånaden til ny heimeside for Ping. Arbeidet er ikkje skikkeleg kome i gang endå.

Det viser seg at eg ikkje gidd gjera endringar :P Men espeh hev gjort litt trur eg. — Odin Hørthe Omdal 2007/11/05 16:21

Eg trur me held på mange element frå den gamle sida, for ho er eigentleg ikkje noko serleg galen. Eg tykkjer eigentleg sida slik ho er no er ganske god. Skal prøva å putta ut nokre få små tankar og anna her når eg fær gjort noko. — Odin Hørthe Omdal 2007/04/12 15:57

 
heimesideoppdatering.txt · Last modified: 2007/11/05 16:22 by odinho
 
Wiki Syntax