Generalforsamling i PING - 2001-01-24 18:00

Sak 0: Godkjennelse av innkalling/saksliste
  Godkjent

Sak 1: Semesterberetning 
  Audun hadde ikke tid til å skrive semesterberetning pga 3lit3
  hacks-oppdrag i Tyskland.

  Håkon holdt en stunt-beretning om foredragene og hva vi ellers
  har foretatt oss. Spesielt ble det nevnt at det er mye mas med DNS.

  Semesterberetningen ble godkjent.

Sak 2: Regnskap

  Hasse presenterte regnskapet.

  Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

  P2k-regnskapet presentert til orientering.

Sak 3: Valg

  Til valg:
	Audun Ytterdal
	Geir Håkon Gjersvik Eriksen
	Henrik Grindal Bakken

  Alle valgt ved akklamasjon.

  Håkon valgt som leder.

Sak 4: Eventuelt 

 Livstidsmedlemskap:
  Vi selger midlertidige livstidsmedlemskap inntil ny
  livstidsmedlemskapsordning blir nedfelt i lovene.
  prisen settes til 10x ordinær medlemsavgift. Ordningen skal
  evalueres.

  kjetilho sikret seg sporenstreks rett til å være møteplager
  nr 1 for livstid.
  jani fulgte opp.

 NUCCC 2001:
  Toffer tegnet og fortalte. Alle synes han gjorde en bra jobb og
  det var generell entusiasme i salen, alle ville hjelpe til under
  arrangementet.


Generalforsamlingen hevet 18:59
 
generalforsamling20010124.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax