Referat fra PINGs forsinkede generalforsamling for høsten 1999.
 
Avholdt 2000-02-23, klokken 19.00, i Lille aud. Informatikkbygget.

Generalforsamlingen ble ledet av nestleder da leder er fraværende.

Følgende dagsorden ble lagt frem:
- Dagsorden
- Semester-rapport
- Regnskap
- Valg av nytt styre

Dagsorden godkjent ved akklamasjon


* Semester-rapport

Det ble rapportert fra semesterets aktiviteter,
hovedpunktene var:
- foredrag med Eric S. Raymond i samarbeid med NUUG.
- hardwarekurs i samarbeid med Verdande.
- P2K bong-system for salg av drikke i CN-lokalene.

Semester-rapporten ble tatt til etterretning.


* Regnskap:

Regnskapet ble presentert av Torkild Stray.
Konklusjonen var  
at vi hadde flere penger enn vi trodde.

Regnskapet godkjent ved akklamasjon.


* Valg av styre:

Følgende personer stilte til valg:

Jan Kroken     (fortsetter)
Ørnulf Staff   (fortsetter)
Terje Kvernes  (ny)
Audun Ytterdal (ny)

Det gikk frem at ingen andre fra det
forrige styret fortsatte,
og at ingen andre i salen var villige til å stille. Det var
allmen enighet om at de som stilte var for få til å utgjøre
et fungerende styre.

Etter forslag fra salen ble følgende vedtatt:

- De som stiller til valg velges inn.
- Det nye styret får i oppgave å finne flere potensielle
  styremedlemmer.
- Det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling så snart som
  mulig, senest to måneder fra denne generalforsamling, for å
  velge nye medlemmer til styret.

Vedtatt ved akklamasjon.


* Eventuelt:
Man kastet frem noen ideer til hva man kan gjøre:

Følgende ble foreslått:
- Kurs (ssh/etc.)
- Workshops
- Arrangementer på onsdagene
- Hardwareauksjon


Generalforsamlingen ble
så hevet.
 
generalforsamling20000203.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax