Ping generalforsamling - 12. mai 2004

  • Ordstyrer: Sigurd
  • Referent: Trygve Laugstøl

Godkjenning av innkallelsen

  • Innkallingen ble sendt 25. april med saksliste.
  • Innkallelsen ble godkjent.

Semesterberetning

- Innflytting i PO bygget - NUCCC tur - det var KJEMPEGØY!

Regnskap

  • Det har ikke skjedd noe i regnskapet.

Budsjett

  • Morten er ny kasserer
  • Morten presenterer budsjettet på neste styremøte

Valg av nytt styre

- Formann: SindreEltarvåg - Nestleder: TrygveLaugstøl - Driftsleder: Ilmari - Kasserer: Morten - Driftsrepresentant: CarlLunde - Styremeldemmer: StåleKristoffersen, KristianNordal, Håvard, Jan-Tore, RuneHolm

 
generalforsamingsreferat2004_2d05_2d12.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax