Meta

Flere forslag er velkomne. Forslag til revisjon av eksisterende forslag er også velkomne. Begrunnelse og diskusjon taes gjerne på irc eller i meatspace.

Forslagene gjelder: https://wiki.ping.uio.no/pingvedtekter §5 Ressurser og eiendomsforhold, avsnitt 3.

Original tekst:

Det åpnes for at foreningen kan påta seg oppdrag for eksterne institusjoner som motytelse for maskinvare eller liknende. Dersom ikke annet er avtalt med styret skal all programmvare utviklet ved hjelp av foreningens utstyr gjøres fritt tilgjengelig under GNU-lisens versjon 2 eller senere.

Foreslått intensjon 1

Det åpnes for at foreningen kan påta seg oppdrag for eksterne institusjoner som motytelse for maskinvare eller liknende. I slike tilfeller skal all programvare utviklet ved hjelp av foreningens utstyr gjøres fritt tilgjengelig under GNU-lisens versjon 2 eller senere, dersom ikke annet er avtalt med styret.

Foreslått intensjon 2

Dersom ikke annet er avtalt med styret skal all programvare utviklet ved hjelp av foreningens utstyr gjøres fritt tilgjengelig under GNU-lisens versjon 2 eller senere.

Det åpnes for at foreningen kan påta seg oppdrag for eksterne institusjoner som motytelse for maskinvare eller liknende.

Foreslått endring av lisensdelen

“GNU-lisens versjon 2 eller senere” foreslås endret til: “GPL-kompatibel lisens”

Kommentarer

espeov/Minthos: Jeg støtter foreslått intensjon 1 og foreslått endring av lisensdelen.

15:35 <@LarsOlav> Minthos: Vi skal snart sette ned en komitee som skal ta for seg forslag til endringer av PINGs vedtekter. Det vil antagelighvis bli lettere for deg å ta opp dette da.

 
forslag_til_endring_av_paragraf_5.txt · Last modified: 2010/04/21 15:38 by espeov
 
Wiki Syntax