(Tittelen på denne siden har orddeling.)

Denne grafen viser entropien til stillbilder og bevegelsesbilder som tas med jevne mellomrom med vevkameraet på Danskebåten.

[http://www.ping.uio.no/~mortehu/webcamplot.png]

Når den grønne streken er jevn, er lyset i rommet skrudd av. Når den varierer fort opp og ned, og nærmest ser ut som en tykk strek, er lyset i rommet på. En vertikal stripe indikerer at noen eller noe har beveget seg foran inngangen.

Om entropi

Entropi er et mål på mengden uorden i et system. I denne grafen måles entropi i antall bits per byte som inneholder informasjon i et RGB-bilde, etter Shannon-formelen. Kildekoden vi bruker ser omtrent slik ut:

double entropy = 0;

for(int i = 0; i < width * height * bpp; ++i)
  ++counts[image[i]];

for(int i = 0; i < 256; ++i)
{
  double prob = counts[i] / (width * height * bpp);

  if(prob > 0)
    entropy += prob * log2(1 / prob);
}

Helt tilfeldige data vil gi en entropi på 8 bits per byte, og helt uniforme data gir 0 bits per byte.

Eksempler

[http://www.ping.uio.no/ent0.png] Her har noen skrudd på lyset og gått inn i rommet.

[http://www.ping.uio.no/ent1.png] Slik så soloppgangen ut 2004-01-21.

 
entropigraf.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax