Delte mapper mellom brukere

Mapper delt mellom flere brukere kan være nyttig. Den foretrukne måten å gjøre dette på er å opprette en filgruppe (kontakt drift) for alle som trenger skrivetilgang. Sett så gruppeeierskap med:

$ chgrp GROUP directory/

Videre er det lurt å sette setgid-bit på katalogen og dens underkataloger slik at nyopprettede filer og kataloger eies av denne gruppen:

$ chmod g+s directory/

Det kan også være ønskelig at filmasken på nye filer settes til noe fornuftig, og dette kan gjøres med en ACL på knuth:

$ setfacl -m d:u::rwx,d:g::rwx,d:m:rwx,d:o:r-x directory/
 
deltemapper.txt · Last modified: 2010/02/20 16:23 by gus
 
Wiki Syntax