Table of Contents

Subversion

Kort om bruk

# Finn en maskin med unstable, f.eks. nemi:
ssh nemi.ping
svn co file:///home/drift/subversion ping-drift
#                    ^--- lokal katalog

# Evt. din laptop
svn co svn+ssh://nemi.ping.uio.no/home/drift/subversion ping-drift

# Evt. ( svn co svn://svn.ping.uio.no/drift )

Ellers har man commit, add, update m.m. som ved CVS.

Pakkene

Pakkene ligger som packages’-prosjektet i subversion. Vi har et deb-repository i ~drift/www_docs/deb – dette må man legge til for NyeMaskiner i MaskinParken. For å oppdatere deb-repositoriet, sjekk ut ping-drift på en ping-maskin (dvs, en maskin som har ~drift) og gjør make install i packages/, som da oppdaterer ~drift/www_docs/deb’’

Tanken er at disse også kan ta seg av oppsett av andre pakker i ping-base, og at deb-repositories også kan brukes til andre lokale pakker samt å overstyre pakker fra Debian som vi vil ha en lokal versjon av.

 
debianpakker.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax