PING har en CVS-tjener som tilbyr anonym tilgang til noen prosjekter. Før du kan laste ned et prosjekt, må du logge inn ved å skrive følgende kommandoer:

cvs -d :pserver:anoncvs@cvs.ping.uio.no:/local/pubcvs login

Passordet er anoncvs. For å laste ned et prosjekt ved navn frotz, skriv:

cvs -d :pserver:anoncvs@cvs.ping.uio.no:/local/pubcvs co frotz

Hvis du støter på noen problemer, eller det i det hele tatt ikke fungerer, send en e-post til drift@ping.uio.no.

 
anonymcvstilgang.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax